býtimpf

 1 
 ≈  existovat, trvat
-frame:   ACTobl  LOCtyp  
1,inf
-example:   Strašidla na světě nejsou. Není tu žádných chyb. Je jaro.ACT. Je zima. Byla tma/světlo.ACT. Je poledne. Je pět.ACT. Je půl páté.ACT. Dnes je středa.ACT. Jsou takoví lidé.ACT. Je čas.ACT odejít. Není doba na to dělat.ACT si legraci. (akuzativ rozvíjí závislé sloveso - dělat si legraci) Je co číst.ACT. (akuzativ rozvíjí závislé sloveso - číst co) Je komu pomáhat.ACT. (dativ rozvíjí závislé sloveso - pomáhat komu) Zlí.RSTR lidé.ACT nejsou. Je hodně.RSTR problémů.ACT. (JAKO: Existuje pět.RSTR lidí.ACT. Přišlo pět.RSTR lidí.ACT.) (ALE: Problémů.ACT je hodně.PAT)

 2 
 ≈  konec trvání, existence (idiom)
-frame:   ACTobl  
po+6
-example:   A je po zábavě. Při nedostatku motivace je po snaze.

 3 
 ≈  vyjadřuje totožnost, kvalifikaci, klasifikaci, kvantifikaci (spona)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1,inf,že1,2,7,adj-1,adj-7,inf,že
-example:   ACT 1 Pavel je učitel. Kočka je savec. inf Jíst je obřad. Dobře psát je dovednost. Končit není umřít. Naplánovat.ACT cestu je obtížné.PAT. že Že takhle pojímám.ACT svůj úkol není věc náhodná. VV subjektová Kdo se bojí, je strašpytel. PAT 1 Pavel je učitel. On byl sám. Dětí.ACT je pět.PAT. Oni.ACT jsou tři.PAT. Dívky.ACT byly dvě.PAT. (ALE: Lidí.ACT existuje pět.COMPL. Dívky.ACT přišly dvě.COMPL) Chlapců.ACT je hromada.PAT. To je dvacet korun (= dvacetikoruna). To.ACT je třetina.PAT dortu. To je moc.PAT. Výsledek je 64. Moje velikost je 36. Je to 30 metrů.PAT. Cena je 20 korun.PAT. (ALE: Cena činí 20 korun.EXT) 2 Tyto památky jsou staršího původu. Muž je vysoké postavy. Muž je jiné národnosti. 7 On je žákem 3.B. Naším cílem je kvalitní život seniorů. adj-1 Milan je malý. Jsem ráda. Bábovka je upečená. On byl sám. Rozhodnutí je těžké. To není možné. Návštěva je možná. Počasí je takové, jaké má být. Jirka je třetí. (synt. adjektivum) (ALE: Jirka.ACT se umístil třetí.COMPL) To.ACT je moc.PAT. Vrásek.ACT bude víc.PAT. Problémů.ACT je hodně/málo.PAT. Lidé.ACT nejsou zlí.PAT. Rozhodnutí.ACT je těžké.PAT. To.ACT není možné.PAT. Přijít.ACT osobně není nutné.PAT. Je trapné.PAT odejít.ACT. Je těžké rozhodnout. adj-7 Byl ještě malým. inf Je cítit síra. Je vidět Sněžka. Je znát, že z výcviku ztrácí nervy. že Jeho výklad je, že zahrají. Je divné, že utekl. Je důležité, že přišel včas. ACMP Jsou v čele s Pavlem velmi průbojní. AIM Manuál je pro případ potřeby použitelný. BEN Je mu to podezřelé. Místnost je pro 4 osoby malá. To je mi fuk. Že tím trápí matku, je mu lhostejné. CAUS Kvůli ní je smutný. COMPL Tyč je jako nová disciplína v programu her nepřípustná. CPR Stejně jako její sestra je i Dana velmi milá. ^DIR DIR2 Tímto oknem je vidět Sněžka. LOC V dálce je vidět Sněžka. MANN Kočka je určitě savec. MEANS Sněžka je dalekohledem dobře vidět. CRIT To je podle pravidel nepřípustné. REG Je rodem Jihočech. Koncert byl bez ohledu na počasí pěkný. SUBS Petr je služba místo Jirky. TFHL Na dva týdny je půjčený. TFRWH Je od pátku unavený. THL Je to několik let prodané. THO Mnohdy je cítit síra. TOWH Na týden byl zase studentem. TPAR Během prázdnin je také zaneprázdněný. TSIN Od zítra bude rodičem. TTILL Je do prosince vyprodaný. TWHEN Chvíli před představením byl netrpělivý.

 4 
 ≈  vyjádření možnosti (spona)
-frame:   ACTobl  BENobl  
inf
-example:   Je vidět.ACT Sněžku. Je slyšet střílení. Je vidět, že máš pravdu. Je znát snahu. Přednášejícímu nebylo rozumět.ACT (Gen.BEN). Odsud je vidět až za hranice.

 5 
 ≈  vyjádření možnosti, nutnosti (spona) (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
inf,abymožno,nutno,záhodno,zatěžko
-example:   Je nutno přijít včas. Studium už není možno odkládat.

 6 
 ≈  vyjádření potřeby (spona) (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
1,2,inf,abypotřeba,třeba,zapotřebí
-example:   Je potřeba dostavit se osobně. Je třeba pracovat. Je třeba lékaře. Lékař není třeba.

 7 
 ≈  vyjádření postoje, hodnocení (spona) (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  DPHRobl  
inf,že3hanba,jedno,líto,stydno,ošklivo,ošklivě,trapno,trapně
-example:   Je mi líto, že jsem přišel pozdě. Je mi trapně chodit tam pozdě. Je nám líto odejít před koncem. Je mu jedno, že stále chodí pozdě.

 8 
 ≈  vyjádření postoje (spona) (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
32líto
-example:   Je mi líto Pavla.

 9 
 ≈  zastupuje různá významová slovesa (zástupné)
-frame:   ACTobl  DIFFopt  INTTopt  OBSTopt  
1,3,inf,abyo+4na+6,info+4
-example:   DIFF Bylo to o chlup. Je to o prsa. INTT Byli jsme to obhlížet. Byli na jahodách. OBST Bylo to o kámen. Náraz byl o kámen. Zranění bylo o kámen. APP Zahrada je souseda. Dům je matčin. Sešit je jeho. ACMP Pracovní doba je bez přestávky. On je s brýlemi. AIM Tento nástroj je na stáčení vína. To je na nic. Voda je k pití. Od toho jsou jiní. Byl někdo pro doktora? BEN Ložnice je pro pět osob. Řešení je na úkor srozumitelnosti. Dluh je na vrub syna. Ona byla proti návrhu. To je pro mě. CAUS To bylo schválně. To je jen z přinucení. Služba byla ze sympatie. CPR Kuchyň je jako dlaň. On byl jako vyměněný. Dívka je jako obrázek. Celý dům byl jako vyzlacen. ^DIR DIR1 Matka je z Prahy. DIR2 Je tudy cesta? DIR3 Tato silnice je do Prahy? EXT K lesu je to.ACT jen skok.EXT. Je to jen kousek. Na kopec je to, co by kamenem dohodil. Od nás je to k lesu kousek. Les je kousek. Cíl je daleko. HER Po otci je Karel. Šátek byl po mamince. Hynek byl po dědečkovi. LOC Strom je vlevo od domu. On je u soukromníka. Za války byli ve stejné fabrice. Bylo to na nádraží. Jirka je na zahradě. Cíl je ještě daleko. MANN Je na maděru. Byl v pořádku. To je dobře. Je tomu podobně. MANN To bylo cestou experimentů. Zájezd byl prostřednictvím kanceláře. CRIT To bylo podle pravidel. Smlouva byla podle pravidel. RCMP Rajčata byla za 50 Kč. REG Vystoupení bylo bez ohledu na počasí. Je na lidstvu, aby se snažilo. Je na tobě udělat tady pořádek. SUBS Místo tří byli jen dva. Byl místo ní. TFHL To je na rok. Stavba je na rok. Zaměstnání je na rok. Půjčka je na pět měsíců. TFRWH Nejstarší vzpomínka je ze tří let. THL Je to několik let. Škola je pět let (= trvá pět let). Do odjezdu.TTILL je to.ACT jen hodina/ještě dlouho.THL. TOWH Úkol byl na pátek. TSIN Zkoušky byly od začátku měsíce. TTILL Utkání bylo do večera. TWHEN Divadlo bylo včera. Večer bude bouřka. Je to dávno. Je tomu už dávno.

 10 
 ≈  mít původ, mít látkový původ, mít od někoho (zástupné)
-frame:   ACTobl  ORIGobl  
1z+2,od+2
-example:   Ze štěněte je hafan. Z Marty je hezké děvče. Dárek je od maminky. Matka je z měšťanské rodiny. Nádobky jsou z plechu.

 11 
 ≈  představovat, být považován, být zaměstnán (zástupné)
-frame:   ACTobl  EFFobl  
1za+4
-example:   Byl v Praze za tovaryše. Byl na bále za loupežníka

 12 
 ≈  padnout, slušet (zástupné) (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  COMPLtyp  
13
-example:   Boty.ACT jsou mi.PAT dobře.MANN. Boty.ACT jsou mi.PAT malé.COMPL.

 13 
 ≈  frazématická užití (idiom)
-frame:   ACTobl  DPHRobl  
1
-example:   Je k smíchu. Byla nahoře bez. Lucka je do práce. Co je to za bláznovství? Jsem bez závazku. Dům je na spadnutí. Byli úžasem bez sebe. Buď bez starosti. Papíry jsou v pořádku. Je v jiném stavu. Jsou v bezvědomí. Amnestie není na místě. Je pod parou. Je nad věcí. Je po operaci. To není možná. Bylo to o chlup.

 14 
 ≈  vyjádření podivu, dotaz (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
11za+4
-example:   Co je to.ACT za člověka.PAT? Co je to za nápad.PAT přijít.ACT pěšky!

 15 
 ≈  vyjádření subjektivních a tělesných pocitů (dativ subjektu)
-frame:   ACTobl  MANNobl  
3
-example:   Je mu horko. Je mi hej! Bylo mu zle. Dětem je do pláče. Bylo mu, jako když do něj nůž vrazí. Té není nejhůř.

 16 
 ≈  vyjádření věku (dativ subjektu)
-frame:   ACTobl  PATobl  
31
-example:   Je mi deset let.

 17 
 ≈  vyjádření (přír.) stavů a jevů, stavů prostředí (neosobní konstr.)
-frame:   MANNobl  LOCtyp  TWHENtyp  
-example:   Je na déšť. Venku.LOC je horko.MANN. Je před bouřkou.TWHEN. Celý den je pod mrakem.MANN Je tak i onak.MANN. Není nejhůř.MANN. Na horách.LOC je pěkně.MANN. V hospodě není zdrávo.MANN. Není v restaurace.LOC příliš hlučno? Je jako v dubnu.MANN. Kam oko dohlédne.LOC je bílo.MANN. Je po snaze.MANN. Není nejhůře.MANN. Včera bylo veselo.MANN.

 18 
 ≈  časové určení (neosobní konstr.)
-frame:   TWHENobl  
-example:   Bylo po žních.TWHEN

 19 
 ≈  vyjádření míry (místo) (neosobní konstr.)
-frame:   EXTobl  DIR1typ  DIR3typ  
-example:   K lesu je kousek.EXT. K lesu je daleko.EXT. K lesu je jenom skok.EXT. Do lesa je odtud jen kousek.EXT. Na hrad je daleko.EXT.

 20 
 ≈  vyjádření míry (čas) (neosobní konstr.)
-frame:   THLobl  TSINtyp  TTILLtyp  
-example:   Do odjezdu je hodina. Do odjezdu je dlouho.