Frames containing form "za+4"
bít se 2
bojovat 2
brát, vzít, brávat 1
brát, vzít, brávat 4
brát, vzít, brávat 7
brát, vzít, brávat 9
brát, vzít, brávat 16
brát se, vzít se, brávat se 1
brát si, vzít si, brávat si 2
být 11
být 14
darovat 1
dávat, dát 1
dávat, dát 4
dávat, dát 10
deklarovat 2
děkovat 1
děkovat 2
děkovat se 1
demonstrovat 2
dlužit 1
doplácet, doplatit 1
dosazovat, dosadit, dosázet 1
dosazovat, dosadit, dosázet 2
dostávatI, dostat 1
dostávatI, dostat 7
dostávatI, dostat 7
držet se 2
hoditII se 4
hrát, hrávat 1
chodit, chodívat 8
chtít 2
chválit 1
chytat, chytit/chytnout 1
chytat, chytit/chytnout 3
chytat se, chytit/chytnout se 1
inkasovat 1
jít 6
jmenovatI 3
kandidovat 1
kandidovat 2
kopat, kopnout, kopávat 4
korunovat 1
kupovat, koupit 1
kritizovat 1
měnit, měnívat 2
měnit, měnívat 3
měnit, měnívat 4
mít, mívat 7
mít, mívat 10
mít, mívat 11
mít, mívat 14
mluvit, mluvívat 5
moci/moct 2
modlit se, modlívat se 1
nabízet, nabídnout 1
nahrazovat, nahradit 2
najímat, najmout 1
najímat, najmout 2
nakupovatI, nakoupit 1
nechávat, nechat 3
nenávidět 1
obdržet 1
obětovat 2
oceňovat, ocenit 3
odevzdávat, odevzdat 1
odevzdávat, odevzdat 2
odkazovat, odkázat 1
odkupovat, odkoupit 1
odměňovat, odměnit 1
odměňovat se, odměnit se 1
odnášet, odnést 5
odpovídat, odpovědět 3
odsuzovat, odsoudit 1
omlouvat, omluvit 1
označovat, označit 2
padat, padnout 9
platit, platívat 1
platit, platívat 1
platit, platívat 3
platit, platívat 4
platit, platívat 6
pobírat, pobrat 3
počítat 4
poděkovat 1
poděkovat se 1
podržet 1
podržet se 1
podstupovat, podstoupit 1
pochvalovat, pochválit, pochvalovávat 1
pojímat, pojmout 3
pokládat, položit 4
pokládat, položit 9
pomstít se 1
ponechávat, ponechat 2
popadnout 1
pořizovat, pořídit 1
poskytovat, poskytnout 1
posluhovat, posloužit 2
postavit se 4
potrestat 1
považovat 1
prát se 1
prodávat, prodat 1
prodávat, prodat 2
prohazovat, prohodit, proházet 3
prohlašovat, prohlásit 2
proměňovat, proměnit 2
proměňovat, proměnit 3
proměňovat, proměnit 4
pronajímat, pronajmout 1
pronajímat, pronajmout 2
prosit, prosívat 1
prosit, prosívat 2
provdat 1
provdat se 1
přebírat, přebrat, převzít, přebírávat 1
předurčovat, předurčit 1
předurčovat, předurčit 2
přenechávat, přenechat 1
přidělovat, přidělit 2
přidržovat, přidržet 1
přidržovat se, přidržet se 1
přijímat, přijmout 1
přijímat, přijmout 5
rozčilovat se, rozčílit se 1
ručit 1
říkat si, říci/říct si, říkávat si 1
sedět, sedat, sedávat 4
sjíždět, sjet 3
sklízet, sklidit, sklízívat 4
slibovat, slíbit 1
sloužit, sloužívat 4
smát se, smávat se 3
soudit 1
splácet, splatit 1
stanovovat, stanovit 3
startovat 2
státI, stávatI 2
stavětI se 4
stávkovat 1
stíhat, stihnout 2
strkat, strčit 4
strhávat/strhovat, strhnout, strhat 5
střídat, střídávat 2
stydět se 1
tahat 1
táhnout 1
táhnout 2
táhnout 15
trestat 1
trhat, trhnout, trhávat 1
trpět, trpívat 1
účtovat 1
uhrazovat, uhradit 1
uchopovat, uchopit 1
ukládat, uložit 3
určovat, určit 2
určovat, určit 3
ustanovovat, ustanovit 1
ustavovat, ustavit 2
utrácet, utratit 1
uznávat, uznat 2
vdávat, vdát 1
vdávat se, vdát se 1
vděčit 1
věnovat 1
vést se 2
vinit, vinívat 1
vláčet/vláčit, vláčívat 1
vléci/vléct 1
vnucovat, vnutit 1
vnucovat, vnutit 2
vnucovat se, vnutit se 1
vnucovat se, vnutit se 2
vodit, vodívat 1
vodit se, vodívat se 1
volit 2
vybírat, vybrat 1
vybírat, vybrat 2
vyčinitI 1
vydávat, vydat 3
vydávat, vydat 6
vyhazovat, vyhodit 3
vyhlašovat, vyhlásit 2
vychutnávat si, vychutnat si 1
vykupovat, vykoupit 1
vyměňovat, vyměnit 1
vyměňovat, vyměnit 2
vyměňovat, vyměnit 3
vynakládat, vynaložit 1
vyplácet, vyplatit 1
vysluhovat 1
vysluhovat si, vysloužit si 1
vyslovovat se, vyslovit se 2
vystřídat 2
vytýkat, vytknout, vytýkávat 2
vyvádět, vyvést 5
vyvážet, vyvézt 3
vyznamenávat, vyznamenat 1
zachycovat/zachytávat, zachytit/zachytnout 1
zachycovat/zachytávat, zachytit/zachytnout 6
zachycovat/zachytávat se, zachytit/zachytnout se 1
zakupovat, zakoupit 1
zanechávat, zanechat 4
zápasit, zápasívat 2
zaplatit 1
zaplatit 1
zaplatit 3
zaručovat se, zaručit se 1
zaskakovat, zaskočit 3
zasluhovat, zasloužit 1
zastupovat, zastoupit 3
zatahovat, zatáhnout, zatahat 1
zatahovat, zatáhnout, zatahat 7
závodit 1
zemřít 1
získávat, získat 1
zlobit se, zlobívat se 1
zodpovídat, zodpovědět 3
zvolit 2