nenávidětimpf

 1 
 ≈  pociťovat silně negativní vztah k někomu / něčemu
-frame:   ACTobl  PATobl  CAUStyp  
14,že,contza+4
-example:   nenáviděla svého bratra; nenávidím, jak je arogantní
-rfl:   cor4: nenáviděla se za to, jak se zachovala
pass: nepřátelé se nenávidí
-rcp:   ACT-PAT: Jan a Marie se nenávidí
-class:   mental action