zastupovatimpf, zastoupitpf

 1 
 ≈   impf: znemožnit průchod  pf: zatarasit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:    impf: zastupovat někomu cestu; zastupovat autům průjezd  pf: zastoupil mu cestu
-rfl:   pass:  impf: zastupovala se jim cesta  pf: zastoupila se jim cesta
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: zastupovali si cestu  pf: zastoupili si vzájemně cestu

 2 
 ≈  mít svého zástupce; představovat; reprezentovat
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  LOCtyp  
147
-example:    impf: na schůzi spisovatele zastupoval svým referátem Milan Kundera; na konferenci zastupoval vedení strany; zastupoval občany obce  pf: na schůzi spisovatele zastoupil svým referátem Milan Kundera
-rfl:   pass:  impf: zastupuje se jím vedení strany  pf: zastoupilo se jím vedení strany
-rcp:   ACT-PAT:

 3 
 ≈   impf: zastávat; dočasně nahrazovat  pf: dočasně nahradit
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  
14,za+4
-example:    impf: zastupoval starostu ve funkci / v práci  pf: zastoupil ho ve funkci
-rfl:   pass:  impf: nemocný starosta se dočasně zastupuje ve funkci  pf: nemocný starosta se dočasně zastoupil ve funkci
pass0:  impf: dočasně se zastupuje za nemocného starostu  pf: dočasně se zastoupilo za nemocného starostu
-rcp:   ACT-PAT:  impf: zastupovali se v době nepřítomnosti navzájem  pf: zastoupili se vzájemně ve funkci

 4 
 ≈  jen zastupovatimpf
hájit
-frame:   ACTobl  PATobl  LOCtyp  
14
-example:   zastupuji zde práva občanů; zastupovat zájmy ČR; advokát zdatně zastupoval obviněného
-rfl:   cor4: sám se u soudu zastupoval
pass: zastupují se práva občanů
-rcp:   ACT-PAT: zastupovali se navzájem