vláčet/vláčitimpf, vláčívatiter

 1 
 ≈  tahat; přemísťovat tahem (po povrchu)
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  DIRtyp  
14za+4
-example:   vláčet sáňky do kopce; má šaty až na zem, vláčí je za sebou; vláčí turisty celý den po pamětihodnostech; vláčí jeho jméno blátem; vláčí kufr; vláčí dítě v náručí; Ten potom dostal rozkaz vláčit kámen na stavbu kostelů. (ČNK)
-rfl:   pass: saně se vláčejí do kopce, zato z kopce se na nich jede
-class:   transport

 2 
 ≈  urovnávat povrch půdy po orání
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   vláčet pole
-rfl:   pass: po zorání se pole vláčí

 3 
 ≈  hrubě zacházet (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
17,s+7
-example:   nechali sebou vláčet
-class:   social interaction