vysluhovatimpf

 1 
 ≈   impf: sloužit (hanlivě)
-frame:   ACTobl  PATobl  RCMPtyp  
13za+4
-example:    impf: nebudeš vysluhovat těmhle hajzlíkům! (ČNK); vysluhoval jim za kus žvance
-rfl:   pass0: vysluhovalo se jim

 2 
 ≈   impf: sloužit mši; provádět církevní obřad
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: vysluhovat večeři Páně / svátosti; křest dospělého může být vysluhován při každé bohoslužbě
-rfl:   pass: Kdy se vysluhuje ještě svátost pokání a svaté Večeře Páně? (ČNK)