poděkovatpf

 1 
 ≈  vyjádřit vděčnost
-frame:   ACTobl  PATobl  RCMPtyp  
13za+4
-example:   poděkoval tatínkovi za radu
-rfl:   pass0: zdvořile se jim poděkovalo
-rcp:   ACT-PAT: zdvořile si poděkovali
-class:   communication