prositimpf, prosívatiter

 1 
 ≈  žádat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
14o+4,za+4,aby,
-example:   prosila ho o radu; prosila za prominutí
-rfl:   pass: prosilo se o radu
-rcp:   ACT-ADDR: často se vzájemně prosili o pomoc
-class:   communication

 2 
 ≈  orodovat za někoho
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
14za+4
-example:   prosila za něj u ředitele; Prosím tě za svého syna, kterému jsem dal život. (ČNK)
-rfl:   pass: prosilo se za něj
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně za sebe prosili u ředitele
-class:   communication

 3 
 ≈  stavět se na zadní a vyžadovat něco (o psu)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   pes hezky prosí