demonstrovatbiasp

 1 
 ≈  názorně předvést/předvádět
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  LOCtyp  
134,zda,žepřed+7
-example:   demonstroval své odhodlání nepřizpůsobit se; demonstroval svou lásku k vlasti; učitel žákům demonstroval fyzikální zákon názorným pokusem; Bude jasně demonstrováno, zda jsme schopni dospět k jednotné finanční politice či nikoli. (ČNK)
-rfl:   pass: tímto pokusem se demonstrovala síla reakce
-rcp:   ACT-ADDR: vzájemně si demonstrovali svoji sílu
-class:   communication

 2 
 ≈  účastnit se demonstrace; manifestovat souhlas/nesouhlas
-frame:   ACTobl  PATopt  
1proti+3,za+4,aby
-example:   demonstrovali proti násilí; demonstrovali za zrušení zákona
-rfl:   pass0: ve škole se bude demonstrovat proti placení školného