pobíratimpf, pobratpf

 1 
 ≈   impf: postupně brát; odnímat (zpravidla ve větší míře a neprávem / násilím)  pf: vzít; odejmout; odcizit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:    impf: fašisté pobírali vše, nač přišli  pf: všechno mu pobrali; vojáci pobrali, kde co bylo
-rfl:   pass:  impf: v dobytých městech se pobíralo vše, nač se přišlo  pf: pobralo se vše, nač se přišlo
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: nepřátelé si pobírali majetek  pf: nepřátelé si pobrali majetek
-class:   exchange

 2 
 ≈  jen pobratpf
 pf: pojmout
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3typ  
14
-example:    pf: autobus všechny výletníky nepobral; vzal si hrušek, co mohl pobrat do čepice
-rfl:   pass: Najednou se to nepobere.
-class:   contact

 3 
 ≈  jen pobíratimpf
 impf: brát / dostávat (peníze ap.) v pravidelných lhůtách
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  COMPLtyp  RCMPtyp  
14od+2jako+4za+4
-example:    impf: mohou pobírat i příspěvky za noční či odsloužené soboty a neděle; státní úředníci pobírají až desetitisícové penze měsíčně
-rfl:   pass: Peníze se pobírají k patnáctému každého měsíce.
-class:   exchange

 4 
 ≈  jen pobratpf
 pf: dostat do vínku nějakou kladnou vlastnost (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
12
-example:    pf: mnoho krásy / rozumu / důvtipu nepobral; všichni se mu smáli, že rozumu mnoho nepobral