zaplatitpf

 1 
 ≈  poskytnout platbu
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  EFFopt  SUBStyp  LOCtyp  
134od+2,za+4za+4
-example:   zaplatil poplatek od opravy / za něco markami, ale i úsluhami; zaplatil za ochotu
-rfl:   cor3: zaplatil si od opravy
pass: zaplatí se poplatek
-rcp:   ACT-ADDR:
-class:   exchange

 2 
 ≈  získat zaplacením
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  MEANStyp  
1347
-example:   zaplatil opravu markami
-rfl:   cor3: zaplatil si opravu eury
pass: oprava se zaplatí eury
-rcp:   ACT-ADDR:
-class:   exchange

 3 
 ≈  oplatit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  
14,za+47
-example:   zaplatil úspěch / za úspěch ctí
-rfl:   pass: úspěch se zaplatil ctí
pass0: za úspěch se zaplatilo ctí