zaručovat seimpf, zaručit sepf

 1 
 ≈   impf: poskytovat záruku  pf: poskytnout záruku
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  MEANStyp  
13za+4,že7
-example:    impf: zaručoval se za něj řediteli  pf: zaručil se za něj řediteli
-rcp:   ACT-PAT:  impf: v průběhu doby se museli za sebe mnohokrát zaručovat  pf: v průběhu doby se museli za sebe mnohokrát zaručit