střídatimpf, střídávatiter

 1 
 ≈  nastoupit za někoho; vyměnit
-frame:   ACTobl  PATobl  REGtyp  
14při+6,v+6
-example:   střídat vojáka při hlídce
-rcp:   ACT-PAT: vzájemně se střídali při hlídce

 2 
 ≈  zaměňovat jednu věc za druhou; způsobovat střídání
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
147,s+7,za+4
-example:   střídal veselí se smutkem; často střídá partnery; trenér ho střídal s jiným hráčem
-rfl:   pass: unavení hráči se střídají za nové
-rcp:   PAT-EFF: trenér střídal Petra a Pavla; střídal se vzájemně

 3 
 ≈  bezprostředně následovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   vtip střídá vtip