držet seimpf

 1 
 ≈  trvat; zůstávat v nějakém stavu
-frame:   ACTobl  MANNtyp  LOCtyp  
1
-example:   v bytě se drželo teplo; oblast vysokého tlaku se drží nad Evropou

 2 
 ≈  přidržovat se
-frame:   ACTobl  PATopt  MEANStyp  
127,za+4
-example:   držet se zábradlí / někoho za šosy; držet se za provaz
-class:   contact

 3 
 ≈  zůstávat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
12
-example:   držet se domova / silnice / dobré rady / špatné společnosti / přátel

 4 
 ≈  nevzdalovat se (idiom)
-frame:   ACTobl  LOCobl  
1
-example:   držet se blízko / na dosah / u břehu
-class:   location

 5 
 ≈  vést si dobře; osvědčovat se (idiom)
-frame:   ACTobl  REGtyp  
1v+6
-example:   Petr se drží

 6 
 ≈  ovládat se (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   Petr se drží; stěží se drží, aby nepropukl v smích