přebíratimpf, přebratpf1, převzítpf2, přebírávatiter

 1 
 ≈   impf: ujímat se; brát do vlastnictví  pf1: ujmout se; přejmout; vzít do vlastnictví  pf2: ujmout se; vzít do vlastnictví
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  HERtyp  SUBStyp  
14od+2,z+2po+6místo+2,za+4
-example:    impf: vítěz přebíral od pořadatelů cenu; přebírala od něj peníze za pomoc  pf1: vítěz přebral od pořadatelů cenu; přebrala od něj peníze za pomoc  pf2: převzít dopis od listonoše; převzít podnik po otci; vítěz převzal od pořadatelů cenu; převzala od něj peníze za pomoc
-rfl:   pass:  impf: peníze se přebírají vždy k 1.lednu  pf1: peníze se přebraly k 1. lednu  pf2: peníze se převzaly k 1. lednu
-rcp:   ACT-ORIG:  impf: vzájemně od sebe přebírali ceny  pf1: vzájemně od sebe přebrali ceny  pf2: vzájemně od sebe převzali ceny
-class:   exchange

 2 
 ≈   impf: brát do vlastnictví / péče / užívání (anal. pred.)  pf1: vzít do vlastnictví / péče / užívání (anal. pred.)  pf2: vzít do vlastnictví / péče / užívání (anal. pred.)
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  HERtyp  
14od+2,z+2po+6
-example:    impf: přebírám veškerou odpovědnost; závazky krachující banky přebírá stát; přebírat názory / metody / zvyky zkušenějšího kolegy  pf1: přebral veškerou odpovědnost; závazky krachující banky přebral stát; přebrat názory / metody / zvyky zkušenějšího kolegy  pf2: převzal veškerou odpovědnost; ruská vojska převzala kontrolu nad většinou čečenské metropole; převzít názory / metody / zvyky; převzít slovo z cizího jazyka; převzít roli za nemocného herce
-rfl:   pass:  impf: přebírá se za to odpovědnost  pf1: přebrala se za to odpovědnost  pf2: převzala se za to odpovědnost
-rcp:   ACT-ORIG:  impf: vzájemně od sebe přebírali zvyky  pf1: vzájemně od sebe přebrali zvyky  pf2: vzájemně od sebe převzali zvyky

 3 
 ≈  jen přebíratimpf, přebratpf1
 impf: třídit; brát postupně do rukou; probírat  pf1: roztřídit; vzít postupně do rukou; probrat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: přebírat čočku / rýži před vařením; přebírat cibuli / brambory na sadbu / zrnka růžence při modlitbě  pf1: přebrat čočku / rýži před vařením; přebírat cibuli / brambory na sadbu; soudný čtenář si to jistě přebere; přebrala celý svazek stužek, ale žádná se jí nezalíbila
-rfl:   pass:  impf: rýže se před vařením přebírá  pf1: Přebere se to během chvilky, to není problém.
-class:   contact

 4 
 ≈  jen přebíratimpf, přebratpf1
 impf: odvádět; odluzovat  pf1: odvést; odloudit (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134
-example:    impf: přebírali si nejhezčí děvčata  pf1: přebral kamarádovi snoubenku; Aby však získali většinu jediného mandátu, musí labouristé konzervativcům přebrat nejméně 55 křesel.
-rfl:   pass:  impf: přebírají se jim zákazníci  pf1: přebrali se jim zákazníci
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vzájemně si přebírali děvčata  pf1: vzájemně si přebraly snoubence
-class:   exchange

 5 
 ≈  jen přebíratimpf, přebratpf1
 impf: brát přes míru (nejčastěji alkoholu)  pf1: vzít přes míru (nejčastěji alkoholu) (idiom)
-frame:   ACTobl  PATopt  
12
-example:    impf: Tak se mi zdá, že začínáš přebírat.  pf1: silně přebral vína
-rfl:   pass0:  impf: při oslavách se často přebírá  pf1: občas se trochu přebere

 6 
 ≈  jen přebratpf1
přílišným vybíráním propást příležitost (idiom)
-frame:   ACTopt  
1
-example:   tak dlouho vybíral nevěstu, až přebral
-rfl:   pass0: tak dlouho se vybírá, až se přebere

 7 
 ≈  jen přebíratimpf
vytvářet provázkem obrazce (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   děvčata vydržela přebírat celou hodinu
-rfl:   pass0: Přebíralo se už hodnou chvíli a nikdo neudělal chybu.