stydět seimpf

 1 
 ≈  pociťovat hanbu za něco
-frame:   ACTobl  CAUStyp  
1za+4,inf,že
-example:   styděl se za svůj dlouhý projev; Nestyděl se propagovat něco tak odporného!
-control:   ACT

 2 
 ≈  ostýchat se
-frame:   ACTobl  PATopt  
1inf
-example:   styděla se vystupovat na veřejnosti
-control:   ACT