omlouvatimpf, omluvitpf

 1 
 ≈   impf: žádat za prominutí  pf: požádat za prominutí
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  CAUStyp  
134za+4,že
-example:    impf: omlouvat syna učiteli; omlouvat nepřítomnost nemocí; omlouvat syna u učitele  pf: omluvit syna učiteli; omluvit nepřítomnost nemocí; mnoho věcí se dá u velitele omluvit (ČNK)
-rfl:   cor4:  impf: po hádce se stále omlouval  pf: po hádce se několikrát omluvil
pass:  impf: žáci se omlouvají alespoň den předem  pf: jeho nepřítomnost se nějak omluvila
-rcp:   ACT-ADDR-PAT:
-class:   communication

 2 
 ≈   impf: shovívavě posuzovat; nalézat omluvu; tolerovat  pf: shovívavě posoudit; nalézt omluvu; tolerovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: stále omlouvá jeho nevhodné chování  pf: učitel omluvil žáka za nepřítomnost
-rfl:   pass:  impf: nedbalost se neomlouvá  pf: jeho poklesek se omluvil
-rcp:   ACT-PAT:

 3 
 ≈  jen omlouvatimpf
být důvodem k prominutí
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   to tě neomlouvá; tvé potíže tě neomlouvají