vybíratimpf, vybratpf

 1 
 ≈   impf: třídit; volit  pf: vytřídit; zvolit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  ORIGopt  
14za+4mezi+7,z+2
-example:    impf: kandidáty budeme vybírat jen z vás; ze zpráv vybíráme jen domácí; vybírat někoho za šéfa  pf: kandidáty vybereme z vás; ze zpráv vybereme jen domácí; vybrat někoho za šéfa
-rfl:   cor4:  impf: často se vybíral za šéfa  pf: vybral se za šéfa
pass:  impf: vybírají se vhodní kandidáti  pf: vyberou se vhodní kandidáti
-class:   appoint verb

 2 
 ≈   impf: sbírat; shromažďovat  pf: sebrat; shromáždit
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  BENtyp  RCMPtyp  
14od+23za+4
-example:    impf: za tuto službu vybíráme od klientů malý poplatek  pf: za tyto služby vybereme od klientů malý poplatek
-rfl:   pass:  impf: vybírá se za to poplatek  pf: vybere se od nich poplatek
-rcp:   ACT-ORIG:  impf: vybíráme tyto poplatky od sebe navzájem  pf: vybereme tyto poplatky od sebe navzájem
-class:   exchange

 3 
 ≈   impf: vyjímat; oddělovat vhodné od nevhodného  pf: vyjmout; oddělit vhodné od nevhodného
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  
14
-example:    impf: snímky jsme vybírali z bohatého archívu; vybírat dopisy ze schránky; děti vybírají z hlušiny kousky uhlí  pf: snímky jsme vybrali z bohatého archívu; vybrat dopisy ze schránky
-rfl:   pass:  impf: z hlušiny se vybírají kousky uhlí  pf: z hlušiny se vybraly kousky uhlí
-class:   location

 4 
 ≈   impf: zbavovat obsahu  pf: zbavit obsahu
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: vybírat odpadkový koš / schránku  pf: vybrat odpadkový koš / schránku / všechny zásoby
-rfl:   pass:  impf: schránka se vybírá večer  pf: schránka se vybrala večer

 5 
 ≈   impf: hloubit  pf: vyhloubit
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
147
-example:    impf: vybírat jámu bagrem  pf: vybrat jámu bagrem
-rfl:   pass:  impf: jáma se vybírá bagrem  pf: jáma se vybere bagrem

 6 
 ≈   impf: zatáčet  pf: zatočit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: vybírat zatáčku  pf: vybrat zatáčku
-rfl:   pass:  impf: zatáčka se vybírá  pf: nevybrala se zatáčka