jmenovatIbiasp

 1 
 ≈  vypočítat / vypočítávat; uvést / uvádět jméno / výčet jmen
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   jmenujte pět největších evropských měst; uvedl to politik, který si nepřál být jmenován
-rfl:   pass: jmenovalo se pět evropských měst
-rcp:   ACT-PAT: když měli jmenovat svého nejlepšího přítele, jmenovali se navzájem
-class:   communication

 2 
 ≈  ustavit, ustavovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   prezident jmenoval novou vládu
-rfl:   pass: měsíc po volbách se jmenovala nová vláda

 3 
 ≈  pověřit, pověřovat funkcí, hodností
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
147,za+4
-example:   jmenovali ho generálem
-rfl:   cor4: jmenoval se velitelem
pass: velitelem se jmenoval dosavadní zástupce
-class:   appoint verb

 4 
 ≈  oslovit, oslovovat
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
145
-example:   jmenoval ji Boženo
-rcp:   ACT-PAT: jmenovali se kamaráde
-class:   communication