vodit seimpf, vodívat seiter

 1 
 ≈  doprovázet; dopravovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
1s+7za+4
-example:   vodí se s chlapcem za ruku
-rcp:   ACT-PAT: vodí se spolu za ruku
-class:   social interaction