vytýkatimpf, vytknoutpf, vytýkávatiter

 1 
 ≈   impf: upozorňovat; předhazovat jako chybu; káravě upozorňovat  pf: upozornit; předhodit jako chybu; káravě upozornit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134,že,cont
-example:    impf: učitel mu vytýkal nedbalost / že je nedbalý; otec jí stále jen vytýkal, kolik má volného času  pf: matka mu vytkla nepořádek v pokoji / že je nepořádný; vytkl ji, jak se to chová
-rfl:   pass:  impf: často se mu vytýká nespolehlivost  pf: v práci se mu vytkla nespolehlivost
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vytýkali jeden druhému chyby  pf: vytkli jeden druhému každou chybu
-class:   communication

 2 
 ≈   impf: určovat; stanovovat  pf: určit; stanovit; vytyčit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  EFFopt  
134,inf,aby,,že7,jako+4,za+4
-example:    impf: učitel mu vytýkal úkoly / dokončit úkol před zazvoněním / aby dopsal úlohu do zítřka / že má dopsat úlohu před zazvoněním  pf: matka mu vytkla úklid pokoje / uklidit si pokoj / aby si uklidil pokoj / že si má uklidit pokoj
-control:   ACT, ADDR
-rfl:   cor3:  impf: vytýkala si za cíl zhubnout  pf: vytkl si zdolat osmitisícovku
pass:  impf: Vždy se nám doma za úkol vytýkala starost o psa.  pf: v rodině se Petrovi vytklo za cíl vítězství
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vzájemně si vytýkali úkoly  pf: vzájemně si vytkli úkoly
-class:   communication

 3 
 ≈   impf: umisťovat / stavět samostatně před něco  pf: umístit / postavit samostatně před něco
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR1obl  
14
-example:    impf: žáci měli za úkol vytýkat větné členy; vytýkat výrazy z věty  pf: vytkněte větné členy na začátek věty; vytknout výrazy z věty
-rfl:   pass:  impf: větný člen se vytkl na počátek věty  pf: při důrazu se vytkne určitý větný člen na začátek věty
-class:   location

 4 
 ≈   impf: důrazně uvádět; zdůrazňovat  pf: důrazně uvést; zdůraznit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,že,cont
-example:    impf: řečnící vytýkali dlouhodobě dobré výsledky tohoto oboru  pf: učitel přede všemi vytkl jeho dobré výsledky
-rfl:   pass:  impf: při diskuzi se vytýkala laxnost úředníků  pf: na jednání se vytkla potřeba opravit silnici
-class:   communication