děkovatimpf

 1 
 ≈  projevovat někomu vděčnost
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  MEANStyp  
13za+4,že7
-example:   děkoval mamince za podporu; děkoval mu vřelými slovy / květinou
-rfl:   pass0: při promoci se obyčejně děkuje za podporu i rodičům
-rcp:   ACT-ADDR: děkovali si za prokázané služby
-class:   communication

 2 
 ≈  vděčit, být zavázán
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
13za+4,že
-example:   děkoval za dobrý výsledek svému vysokému nasazení
-rfl:   pass0: za dobrý výsledek se děkuje jejich vysokému nasazení