bít seimpf

 1 
 ≈  zápasit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  
1s+7o+4
-example:   dítě se bilo s ostatními o hračky
-rcp:   ACT-ADDR: princové se spolu bili o princeznu

 2 
 ≈  zápasit; usilovat
-frame:   ACTobl  PATopt  ACMPtyp  
1za+4s+7
-example:   vždy se s ostatními bil za spravedlnost

 3 
 ≈  nebýt v souladu (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1s+7
-example:   zelená se bije s červenou; barvy na šatech se bily
-rcp:   ACT-PAT: barvy se spolu bily
-class:   combining