podržetpf

 1 
 ≈  držet; nepustit; přidržet
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  LOCtyp  
147,za+4
-example:   podržel ženě dveře / kabát; podržela mu ruce ve svých; podržel ho za límec
-rfl:   pass: dámě se podrží dveře
-class:   contact

 2 
 ≈  ponechat si ve vlastnictví; neztratit
-frame:   ACTobl  PATobl  
12,4
-example:   dobyvatelé podrželi dobytých území
-rfl:   pass: dobytá území se podrží stůj co stůj
pass0: podrželo se dobytých území

 3 
 ≈  podpořit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  REGtyp  
147v+6
-example:   brankář podržel Spartu v zápase; v té chvíli nás kolega před šéfem podržel svými argumenty
-rfl:   pass: v takové situaci se kamarád obvykle podrží

 4 
 ≈  uchovat v tajnosti; neříci; neudat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14,zda,že,contv tajnosti
-example:   matka podržela v tajnosti, že její syn je adoptovaný; jejich úmluvu podržel v tajnosti
-rfl:   pass: někdy se tajemství těžko podrží v tajnosti
-class:   communication

 5 
 ≈  uchovat v paměti; pamatovat si (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  DPHRobl  
14,jak,zda,že,contv paměti
-example:   nepodržel v paměti, že půjdou zítra do kina; podržela v paměti veškeré vzpomínky; nedokázal podržet v paměti, je k lékaři objednán na pátou či šestou hodinu; nedovedl podržet v paměti, kdo všechno mu byl na večírku představen
-rfl:   pass: to se snadno podrží v paměti
-class:   mental action