deklarovatbiasp

 1 
 ≈  veřejně vyhlásit / prohlásit; veřejně vyhlašovat / prohlašovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,aby,,zda,že,cont
-example:   deklarovali jsme smlouvu / nový zákon; v našem návrhu chceme deklarovat, aby větší objem financí zůstával na nižších úrovních ... (ČNK); Programově deklarují, co se jim právě hodí ...(ČNK); Na našem trhu sice i dříve existovala rýže první a druhé jakosti, nicméně nedeklarovalo se, zda jde o rýži dlouhozrnnou, oválnou nebo kulatou ...(ČNK)
-rfl:   pass: slavnostně dnes budeme deklarovat uzavření míru
-class:   communication

 2 
 ≈  označit / označovat obsah
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  
14jako+4,za+4
-example:   deklarovat zásilku; americký imperialismus se deklaroval za žandára světové reakce (SSJČ)
-rfl:   cor4: deklarovat se za žandára světové reakce
pass: každá zásilka se deklaruje