sedětimpf, sedatiter1, sedávatiter2

 1 
 ≈  spočívat spodní částí těla
-frame:   ACTobl  MANNtyp  LOCtyp  
1
-example:   sedět na židli / v křesle
-rfl:   pass0: v čekárně se sedí na židli

 2 
 ≈  být umístěn
-frame:   ACTobl  LOCobl  
1
-example:   brýle na nose sotva sedí; uprostřed pole sedí malebná vesnička
-class:   location

 3 
 ≈  slušet; dobře padnout
-frame:   ACTobl  PATobl  MANNtyp  
13
-example:   ty šaty ti sedí; ta role mu sedí

 4 
 ≈  být ve vězení (idiom)
-frame:   ACTobl  CAUStyp  
1za+4
-example:   sedí za zabití
-rfl:   pass0: za takové zločiny se sedí jen několik málo let

 5 
 ≈  mít funkci (idiom)
-frame:   ACTobl  LOCobl  
1
-example:   sedět v komisi
-rfl:   pass0: často se sedí hned v několika komisích najednou

 6 
 ≈  vysedávat nad něčím (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1nad+7
-example:   sedět nad prací
-rfl:   pass0: sedí se nad prací dlouho do noci

 7 
 ≈  být stabilní (idiom)
-frame:   ACTobl  MANNtyp  LOCtyp  
1
-example:   auto sedí v zatáčkách

 8 
 ≈  skrblit (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+6
-example:   sedí si na majetku
-rfl:   pass0: sedí se na majetku

 9 
 ≈  pronásledovat; šikanovat (idiom)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1na+6
-example:   sedět na někom
-rfl:   pass0: na novém kolegovi se sedělo tak dlouho, až sám odešel

 10 
 ≈  souhlasit (idiom)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   sedí i uváděná fakta