dosazovatimpf, dosaditpf1, dosázetpf2

 1 
 ≈  jen dosazovatimpf, dosaditpf1
 impf: ustanovovat (do hodnosti)  pf1: ustanovit (do hodnosti)
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
14za+4
-example:    impf: dosazovali je za správce objektu  pf1: dosadili ho za národního správce
-rfl:   pass:  impf: nejschopnější se dosazovali za velitele  pf1: nejschopnější se dosadil za velitele
-class:   appoint verb

 2 
 ≈  jen dosazovatimpf, dosaditpf1
 impf: ustanovovat (do hodnosti); doplňovat  pf1: ustanovit (do hodnosti); doplnit
-frame:   ACTobl  PATobl  DIR3obl  COMPLtyp  
14za+4
-example:    impf: dosazovali do funkcí své stoupence; dosazoval do rovnic za neznámé  pf1: diktátor dosadil do funkce ministra svého syna; dosadil do vzorce neznámou
-rfl:   cor4:  impf: diktátoři se dosazují do většiny vysokých funkcí  pf1: diktátor se dosadil do funkce prezidenta
pass:  impf: kandidáti se dosazují do funkce podle předem daného klíče; do rovnic se dosazují různé hodnoty  pf1: další kandidát se dosadil do funkce na základě smlouvy; do rovnice se dosadí za y příslušná hodnota
-class:   location

 3 
 ≈   impf: dokončit sázení  pf1: dokončit sázení  pf2: dokončit sázení
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: dosazují staré vinice  pf1: dosadil v aleji zmrzlé stromky  pf2: dosázel brambory; dosázeli, než přišly mrazy
-rfl:   pass:  impf: před zimou se dosazují vinice  pf1: zbytek brambor se dosadí zítra  pf2: dosází se zbytky brambor

 4 
 ≈  jen dosázetpf2
dokončit sázení (loterie)
-frame:   ACTobl  
1
-example:   sázel, sázel, až dosázel
-rfl:   pass0: dnes se dosázelo
-class:   phase verb