označovatimpf, označitpf

 1 
 ≈   impf: dělat značku  pf: udělat značku
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  BENtyp  
1473
-example:    impf: označovat jim / si řádek křížkem  pf: označil Petrovi tašku nálepkou
-rfl:   pass:  impf: výsledky se označují dvojím podtržením  pf: křížkem se označily chyby
-rcp:   ACT-PAT:  impf: označovali se navzájem pro sebe  pf: označili sebe navzájem pro sebe

 2 
 ≈   impf: nazývat; určovat  pf: nazvat; určit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  BENtyp  
14jako+4,za+4,adj-4,adj-43
-example:    impf: označoval někoho jako blbce / za blbce  pf: označit jim někoho za vraha; označoval někoho jako blbce / za blbce
-rfl:   pass:  impf: každý, kdo se chová jako on, se označuje za blbce  pf: protivník se označí za zrádce
-rcp:   ACT-PAT:  impf: označovali se navzájem za viníky  pf: označili se navzájem za škůdce společnosti
-class:   appoint verb

 3 
 ≈  jen označovatimpf
znamenat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   tento termín označuje stabilitu