vystřídatpf

 1 
 ≈  nastoupit za někoho; vyměnit
-frame:   ACTobl  PATobl  REGtyp  
14při+6,v+6
-example:   vystřídali bratra v přepisování textu
-rcp:   ACT-PAT: vystřídali se navzájem v hlídání

 2 
 ≈  zaměnit jednu věc za druhou; způsobit střídání
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
147,s+7,za+4
-example:   vystřídali zpěv tancem; právě vystřídala partnera; trenér ho vystřídal za jiného hráče
-rfl:   pass: unavený hráč se vystřídá za jiného
-rcp:   PAT-EFF: trenér vystřídal Petra a Pavla; vzájemně je vystřídal