moci/moctimpf

 1 
 ≈  být nositelem nějaké hodnoty / stavu / vlastnosti; smět; být schopen něco udělat; mít možnost něco udělat; popř. vyjadřuje přibližný odhad děje / marnost děje; v neg. nesmět / mít povinnost neudělat (nutnost)
-frame:   ACTobl  PATobl  
1inf
-example:   Mohu tu kouřit?; to nemůžeš udělat; nemohla jsem mu to říci; nemůžeme se touto otázkou zabývat, jelikož nespadá do naší kompetence; mohlo tam být asi sto lidí; tady můžeš klidně uklízet do alelujá; může mu být šedesát let
-control:   ACT
-rfl:   pass0: Může se tu kouřit?
-class:   modal verb

 2 
 ≈  být odpovědný
-frame:   ACTobl  PATobl  
1za+4
-example:   řidič červeného vozidla mohl za nehodu
-rfl:   pass0: obvinění je nespravedlivé, když se za nehodu nemůže