vyplácetimpf, vyplatitpf

 1 
 ≈   impf: platit  pf: zaplatit
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  EFFopt  
134za+4
-example:    impf: vyplácet někomu pravidelně odměny / příspěvky v markách  pf: vyplatil poplatek za něco; vyplatil dluh od opravy markami a úsluhami; vyplatil za Marii dluh
-rfl:   cor3:  impf: vyplácel si odměny  pf: vyplatil si odměnu
pass:  impf: vyplácí se jim odměny  pf: vyplatí se jim odměny
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: vypláceli so poplatky  pf: vyplatili si navzájem poplatky
-class:   exchange

 2 
 ≈   impf: oplatit  pf: oplácet
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFopt  
147
-example:    impf: vyplácet úspěch ctí  pf: vyplatil úspěch ctí
-rfl:   pass:  impf: úspěch se vyplácel ctí  pf: úspěch se vyplatil ctí

 3 
 ≈   impf: vyrovnávat se; vykupovat  pf: vyrovnat se; vykoupit
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  MEANStyp  
14z+27
-example:    impf: dědicové vypláceli Petra; bohatí se vždy vyplácejí z povinností  pf: dědicové vyplatili Petra; dědicové se vyplatili; vyplatili Petra z vězení
-rfl:   cor4:  impf: vyplácel se z povinností  pf: vyplatil se z vězení
pass:  impf: vypláceli se dlužníci  pf: vyplatí se dlužníci
-rcp:   ACT-PAT:

 4 
 ≈   impf: bít  pf: zbít
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  LOCtyp  
147
-example:    impf: drábové vypláceli poddané holí  pf: rodiče vyplatili Petra rákoskou přes zadek
-rfl:   pass:  impf: poddaní se vypláceli holí  pf: Petr se vyplatil rákoskou