trestatimpf

 1 
 ≈  stíhat trestem
-frame:   ACTobl  PATobl  CAUStyp  MEANStyp  
14za+47
-example:   trestat dítě bitím za nepořádek
-rfl:   cor4: trestá se dietou za to, že snědla celý čokoládový dort
pass: prohřešky se přísně trestají
-rcp:   ACT-PAT: