splácetimpf, splatitpf

 1 
 ≈   impf: platit po částech  pf: zaplatit po částech
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  RCMPtyp  MANNtyp  
134za+4
-example:    impf: splácet někomu dluhy penězi  pf: splatil dluh bance
-rfl:   cor3:  impf: splácel si dluh  pf: splatil si dluh
pass:  impf: dluhy se jim splácí v naturáliích  pf: dluh se jim splatil v naturáliích
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: spláceli si navzájem dluhy v naturáliích  pf: splatili si dluhy
-class:   exchange

 2 
 ≈   impf: oplácet  pf: oplatit
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  EFFopt  
1347
-example:    impf: splácel zlé dobrým; oddanost splácel vlídností; splácet pomoc  pf: splatil zlé dobrým; oddanost splatil vlídností; splatit pomoc
-rfl:   cor3:  impf: splácel si tím dluh  pf: splatil si tím dluh
pass:  impf: dobré se splácí zlým  pf: dobré se splatí zlým
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: spláceli si zlé dobrým  pf: spletili si zlé dobrým