ustavovatimpf, ustavitpf

 1 
 ≈   impf: tvořit; zakládat  pf: vytvořit; založit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:    impf: výbor ustavoval novou radu; ustavovala se nové vláda  pf: výbor ustavil novou radu; v květnu jsme se úředně ustavili
-rfl:   pass:  impf: ustavovala se nová vláda  pf: brzy se ustavila nová vláda

 2 
 ≈   impf: určovat  pf: určit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
147,jako+4,za+4
-example:    impf: ustavoval ho svým zástupcem / jako svého nástupce  pf: ustavil ho svým zástupcem / jako svého nástupce
-rfl:   cor4:  impf: ustavoval se vrchním velitelem  pf: ustavil se diktátorem
pass:  impf: rozhodnutím se ustavoval za předsedu dosavadní místopředseda  pf: rozhodnutím se ustavil za předsedu dosavadní místopředseda
-rcp:   ACT-PAT:  impf: ustavovali se vzájemně za nástupce  pf: ustavili se vzájemně za nástupce
-class:   appoint verb