podržet sepf

 1 
 ≈  chopit se; opřít se
-frame:   ACTobl  PATopt  MEANStyp  
127,za+4
-example:   podržela se dveří / zábradlí; při výkladu se podržel historických faktů
-class:   contact