vyhlašovatimpf, vyhlásitpf

 1 
 ≈   impf: začínat; úředně oznamovat; zveřejňovat  pf: začít; úředně oznámit; zveřejnit
-frame:   ACTobl  PATobl  
14,zda,že,cont
-example:    impf: právě vyhlašují jména nejlepších sportovců roku  pf: vyhlásil samostatnost
-rfl:   pass:  impf: upozornění na stav ohrožení se vyhlašuje až při vysokých hodnotách škodlivin  pf: vyhlásilo se upozornění na stav ohrožení
-class:   communication

 2 
 ≈   impf: úředně oznamovat; zveřejňovat  pf: úředně oznámit; zveřejnit
-frame:   ACTobl  PATobl  EFFobl  
147,za+4,jako+4
-example:    impf: právě je vyhlašují za vítěze  pf: vyhlásili ji nejlepší moderátorkou roku
-rfl:   cor4:  impf: vyhlašoval se králem  pf: vyhlásil se králem
pass:  impf: nejlepší závodníci se vyhlašují za vítěze  pf: nejlepší závodník se vyhlásil za vítěze
-rcp:   ACT-PAT:  impf: vzájemně se vyhlašovali za vítěze  pf: vzájemně se vyhlásili za vítěze
-class:   appoint verb

 3 
 ≈   impf: začínat bojovat proti něčemu / někomu  pf: začít bojovat proti něčemu / někomu (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
134
-example:    impf: vyhlašujeme válku sousedním státům  pf: vyhlásil boj kouření
-rfl:   pass:  impf: válka se vyhlašuje z různých důvodů  pf: vyhlásila se jim válka
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: sousední země si často vyhlašovaly válku  pf: sousední země si vyhlásily válku