Frames containing form "ať"
apelovat 1
bručet, bručívat 2
dávat, dát 1
dávat, dát 9
dávat, dát 20
dávat, dát 24
dávat, dát 27
deklarovat 1
diktovat, diktovávat 2
dirigovat 2
dítI 1
dohadovatI/dohodovat, dohodnout 1
dohadovatI se, dohodnout se 1
dohlédat, dohlížet, dohlédnout 2
dohlédat, dohlížet, dohlédnout 3
domlouvat, domluvit 2
domlouvat, domluvit 3
domlouvat se, domluvit se 1
donutit 1
doporučovat, doporučit 1
dovolovat, dovolit 1
hlásat 1
hlásit 1
hledět 3
hlídat 1
chránit 1
informovat 1
kázat 3
koukat, kouknout 11
křičet, křiknout, křičívat 2
křičet, křiknout, křičívat 3
lákat 1
mít, mívat 7
nabádat 1
nabízet, nabídnout 1
nahlašovat, nahlásit 1
nakazovatI, nakázat 1
naléhat, nalehnout 2
namítat, namítnout 1
namlouvat, namluvit 2
napovídatII, napovědět 1
napovídatI 1
napsat 1
napsat 3
nařizovatII, naříditII 1
naučit 1
navrhovat, navrhnout 1
naznačovat, naznačit 2
nutit, nutívat 1
odepisovat/odpisovat, odepsat 1
odhlasovat 1
odpovídat, odpovědět 1
odsouhlasit 1
odvětit 1
ohlašovat, ohlásit 1
opakovat 2
oznamovat, oznámit 1
podkládat, podložit 4
podněcovat, podnítit 2
podotýkat, podotknout 1
pohrozit 2
poprosit 1
popřávat, popřát 1
poradit 1
poroučet se, poroučívat se 1
poroučet, poručit, poroučívat 1
poučovat, poučit 1
povídat, povědět 1
povolovat, povolit 1
povzbuzovat, povzbudit 2
poznamenávat, poznamenat 1
poznamenávat, poznamenat 2
pozvat 1
pravit 1
probírat, probrat 2
prohazovat, prohodit, proházet 4
prohlašovat, prohlásit 1
projednávat, projednat 1
pronášet, pronést 2
prosit, prosívat 1
provokovat 1
prozrazovat, prozradit 1
přát 1
přát 2
přát si 1
přát si 2
předepisovat/předpisovat, předepsat 1
přemlouvat, přemluvit 1
přesvědčovat, přesvědčit 1
přikazovat, přikázat 1
přilákat 1
přimět 1
přinutit 1
připomínat, připomenout 1
přizvat 1
psát, psávat 1
psát, psávat 3
radit 1
rozhodovat, rozhodnout 1
rozmlouvat, rozmluvit, rozmlouvávat 2
rvát se 1
říkat, říci/říct, říkávat 1
říkat, říci/říct, říkávat 3
řvát 2
řvát 4
sdělovat, sdělit 1
signalizovat 1
sjednávat, sjednat 1
souhlasit 1
souhlasit 2
stanovovat, stanovit 3
státII, stávatII 7
stimulovat 1
střežit, střežívat 1
svěřovat, svěřit 1
šeptat, šeptnout, šeptávat 1
telefonovat 2
tlačit 2
tlouci/tlouct, tloukávat 11
tlumočit, tlumočívat 2
tvrditI, tvrdívatI 1
učit, učívat 1
ujišťovat, ujistit 1
ukazovat, ukázat 1
ukládat, uložit 3
upozorňovat, upozornit 1
určovat, určit 2
usnášet se, usnést se 1
ustanovovat, ustanovit 2
uvalovat, uvalit 2
uvědomovat, uvědomit 1
varovat 1
velet 2
volat, volávat 1
volat, volávat 2
volat, volávat 3
volat, volávat 4
vybízet, vybídnout 1
vydechovat/vydychovat, vydýchnout/vydechnout/vydychnout 3
vyhrazovatI, vyhraditI 1
vyhrkatI, vyhrkávat/vyhrkovat, vyhrknout 2
vychovávat, vychovat 1
vyjadřovat se, vyjádřit se 1
vykládatII, vyložitII 2
vykřikovat, vykřiknout 2
vymáhat, vymoci/vymoct 1
vymlouvat, vymluvit 1
vynucovat, vynutit 1
vyprovokovávat, vyprovokovat 1
vyrozumívat, vyrozumět 1
vyřizovatI, vyříditI 1
vysvětlovat, vysvětlit 1
vytýkat, vytknout, vytýkávat 2
vyučovat, vyučit, vyučovávat 1
vyzývat, vyzvat 1
vyžadovat, vyžádat 1
vyžadovat, vyžádat 2
vzkazovat, vzkázat 2
zamumlat 1
zařvat 2
zašeptat 1
zatelefonovat 3
zavazovat, zavázat 5
zavolat 1
zavolat 2
zavolat 5
zdůrazňovat, zdůraznit 1
zlákat 1
znamenat 2
zopakovat 2
zrazovat/zrázet, zrážet, zradit 2
zvolat 1
zvykat, zvyknout 1
žádat, žádávat 1
žádat, žádávat 2