zopakovatpf

 1 
 ≈  znovu učinit
-frame:   ACTobl  PATobl  ACMPtyp  
14s+7
-example:   zopakoval akci / úspěch / látku za celý rok; znovu (si) zopakoval devítku
-rfl:   pass: před přijímacími zkouškami se ve všech školách zopakuje učivo

 2 
 ≈  znovu říci
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  EFFobl  
13o+64,aby,,zda,že,cont
-example:   zopakoval jí to o něm ještě jednou; zopakovala mu, aby /ať si kouká udělat úkol; učitel vám zopakuje, zda máte přijít
-rfl:   cor3: zopakoval si, co je třeba koupit
pass: pravidla se před začátkem hry znovu zopakují
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: zopakovali si vzájemně své výhrady
-class:   communication