informovatbiasp

 1 
 ≈  sdělit, sdělovat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  PATobl  
14o+6aby,,zda,že,cont
-example:   informovat někoho, že ...; vyšetřující informoval svědky nehody, aby neopouštěli město; Firmy nás neinformují, zda shání brigádníky či nikoliv. (ČNK); Šéfredaktor požadoval, abych ho denně dopředu informovala, co budu vysílat o Slovensku. (ČNK)
-rfl:   pass: při nehodě se příbuzní obětí vždy informují o tom, co se stalo
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: informovali se navzájem o sobě, že ...
-class:   communication

 2 
 ≈  sdělit, sdělovat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
14o+6
-example:   informovat někoho o svém návratu
-rfl:   pass: obyvatelé se informovali o hrozícím nebezpečí
-rcp:   ACT-ADDR: informovali se navzájem o novém systému
-class:   communication