dítIimpf

 1 
 ≈  říkat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  EFFobl  
13o+64,aby,,zda,že,cont
-example:   dí o tom někomu něco
-rfl:   pass: v této pověsti se dí, že žil šťastně až do smrti
-class:   communication