kázatimpf

 1 
 ≈  slavnostně pronášet před posluchači
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  EFFobl  
13o+64,že,zda,cont
-example:   farář kázal jim jen samé nesmysly; nekáže, co by se mělo dělat ... (ČNK)
-rfl:   pass: v tomto kostele se kázalo česky
-rcp:   ACT-ADDR: kázali si nesmysly
-class:   communication

 2 
 ≈  slavnostně pronášet před posluchači
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
13o+6
-example:   farář kázal o lásce a hříchu
-rfl:   pass0: v tomto kostele se kázalo česky
-rcp:   ACT-ADDR: kázali si o lásce
-class:   communication

 3 
 ≈  přikázat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
13inf,aby,,že,cont
-example:   kázal mu zahrnout ji dary
-control:   PAT
-rfl:   pass0: kázalo se jim zahrnout je dary
-class:   communication

 4 
 ≈  vést mravoučné řeči (idiom)
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATopt  
13o+6
-example:   tatínek zase káže
-rfl:   pass0: u nás doma se pořád jen kázalo
-class:   communication