tlumočitimpf, tlumočívatiter

 1 
 ≈  překládat do jiného jazyka
-frame:   ACTobl  PATobl  ORIGopt  EFFopt  
14z+2do+2
-example:   tlumočnice tlumočila projev prezidenta do angličtiny
-rfl:   pass: všechny filmy se budou simultánně tlumočit do češtiny
-class:   change

 2 
 ≈  vyřizovat; vyřídit; sdělovat; sdělit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134,aby,,zda,že,cont
-example:   tlumočila jsem otci všechna tvá přání; kolega nám tlumočil, že budeme muset svou práci dokončit dříve, než jsme zamýšleli; tlumočila mu, co má dělat
-rfl:   pass: naše požadavky se vám budou včas tlumočit
-rcp:   ACT-ADDR: vzájemně si tlumočili své požadavky
-class:   communication

 3 
 ≈  interpretovat; věrně odrážet
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   herec věrně tlumočil postavu hry; záznam tlumočí rozmluvu (SSJČ)
-rfl:   pass: rozmluva se věrně tlumočila