varovatimpf

 1 
 ≈  upozorňovat; dávat výstrahu
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
14před+7,,aby,že,cont
-example:   varoval ho, že to myslí vážně; nevarovali mě, co všechno se může stát; varovala mě, abych tak nečinil
-rcp:   ACT-ADDR-PAT:
-class:   communication