signalizovatimpf

 1 
 ≈  dávat signály; upozorňovat pomocí signálů; oznamovat
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  MEANStyp  
134,aby,,zda,že,cont7
-example:   signalizovat obyvatelům sirénou požár; signalizoval vojákům, že se blíží nepřátelská četa; nikdo nám nesignalizoval, zda máme dům opustit
-rfl:   pass: obyvatelům domu se sirénou signalizoval požár
-rcp:   ACT-ADDR: signalizovali si pomocí vlajek
-class:   communication

 2 
 ≈  naznačovat; implikovat
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   bolesti signalizovaly další atak nemoci