opakovatimpf

 1 
 ≈  znovu činit
-frame:   ACTobl  PATobl  ACMPtyp  
14s+7
-example:   opakovala (si) s ním školní látku; opakoval třídu / zkoušku
-rfl:   pass: před přijímacími zkouškami se ve všech školách opakuje učivo

 2 
 ≈  znovu říkat
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATopt  EFFobl  
13o+64,aby,,zda,že,cont
-example:   opakovala (mu) své výhrady; opakovali po sobě věty; opakovala synovi, že to nemá dělat; opakovala mu po sté, co by měl udělat
-rfl:   cor3: pořád si opakoval, co má přesně udělat
pass: každá věta se při diktování opakuje alespoň dvakrát
-rcp:   ACT-ADDR-PAT: opakovali si vzájemně své výhrady
-class:   communication