raditimpf

 1 
 ≈  dávat radu
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  REGtyp  
134,inf,aby,,zda,že,contv+6
-example:   radila mu, ať od manželky odejde
-control:   ADDR
-rfl:   cor3: radil si sám
pass: radilo se jim, ať to nedělají
-rcp:   ACT-ADDR: vzájemně si radili v různých věcech
-class:   communication

 2 
 ≈  pomoci
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
13s+7
-example:   radit někomu s diplomovou prací
-rcp:   ACT-ADDR: radili si navzájem s prací