zdůrazňovatimpf, zdůraznitpf

 1 
 ≈   impf: důrazně vyjadřovat; klást důraz; vytýkat  pf: důrazně vyjádřit; klást důraz; vytknout
-frame:   ACTobl  ADDRopt  PATobl  
134,aby,,že,cont
-example:    impf: zdůrazňuji ti už počtvrté, že to nemáš dělat; řečník zdůrazňoval každé slovo; zdůrazňuji ti to neustále  pf: zdůraznil mu, ať to skutečně udělá; řečník zdůraznil každé slovo; zdůraznil nutnost nového zákona
-rfl:   pass:  impf: ve zprávě se zdůrazňuje, že postup byl špatný již od začátku  pf: v závěrečné zprávě se náležitě zdůrazní tvůj podíl na celé věci
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: zdůrazňovali si navzájem, co je nutné ještě dodělat  pf: zdůraznili si navzájem svou užitečnost
-class:   communication