uvědomovatimpf, uvědomitpf

 1 
 ≈   impf: oznamovat  pf: oznámit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  MANNtyp  MEANStyp  
14o+6,aby,,zda,že,cont7
-example:    impf: uvědomovat předplatitele o novinkách  pf: uvědomte telefonem / dopisem o podezřelém nejbližší VB; uvědomili VB, aby otevřeli byt násilím ...(ČNK)
-rfl:   pass:  impf: předplatitelé se uvědomovali o novinkách  pf: v případě nebezpečí se uvědomí policie
-rcp:   ACT-ADDR-PAT:
-class:   communication