pohrozitpf

 1 
 ≈  učinit na někoho výhružné znamení
-frame:   ACTobl  PATobl  MEANStyp  
137
-example:   matka mu pohrozila prstem
-rfl:   pass0: stačilo, aby se malému Janovi pohrozilo prstem
-rcp:   ACT-PAT: pohrozili jeden druhému

 2 
 ≈  napomenout; sdělit někomu výhružku; výhružkami nakázat; hrozit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
137,aby,,že
-example:   matka mu pohrozila, že nedostane kapesné, pokud se nebude učit; sedláci pohrozili vzpourou; policie obžalovanému pohrozila, aby se nevzdaloval z města / že se nemá vzdalovat z města; horská služba návštěvníkům pohrozila, aby nevycházeli na hřebeny hor
-rfl:   pass0: ve škole se pohrozilo synovi vyloučením, pokud nebude dodržovat školní řád
-rcp:   ACT-ADDR: vzájemně si pohrozili, že to řeknou
-class:   communication