vymlouvatimpf, vymluvitpf

 1 
 ≈   impf: snažit se přimět mluvením k upuštění od nějakého záměru / úmyslu; rozmlouvat  pf: snažit se přimět mluvením k upuštění od nějakého záměru / úmyslu; rozmluvit
-frame:   ACTobl  ADDRobl  PATobl  
134,inf,aby,,že
-example:    impf: matka se mu snažila vymlouvat koupi nového domu; všichni mu vymlouvali jet na Ukrajinu  pf: chtěl jí sňatek s ním vymluvit; bratr jí chtěl vymluvit, aby si Pavla nebrala
-control:   ADDR
-rfl:   pass:  impf: v naší rodině se důležité kroky vždy vymlouvaly  pf: výměna bytu se mu nakonec vymluvila
-rcp:   ACT-ADDR:  impf: ta rozhodnutí jeden druhému vymlouvali  pf: jeden druhému to nakonec vymluvil
-class:   communication

 2 
 ≈  jen vymluvitpf
vyjádřit slovy; vypovědět
-frame:   ACTobl  PATobl  
14
-example:   nelze ani slovy vymluvit, jak hrozný to byl zážitek; všechnu svou bolest vymluvil (SSJČ)
-rfl:   pass: ta bolest se jen těžko vymluvila slovy